Hồn Tam Quốc
Máy Chủ mới


 • Trang chủ

 • Quảng bá

 • Chơi game

 • Nạp thẻ
 • Chào mừng bạn đến với Zuzugame!

      Hồn Tam Quốc : 19h Ngày 09/05 - Khai Mở Máy Chủ 8 - * Trình Dục - Phiên Bản Mới * Donate x150%

      Hồn Tam Quốc : 19h Ngày 09/05 - Khai Mở Máy Chủ 8 - * Trình Dục - Phiên Bản Mới * Donate x150%

      Hồn Tam Quốc >Đăng nhập nhận ngay 999 vạn tài nguyên, 100 vạn chiến công, 10.000.000 KNB + VIP 15 Lễ Bao

  Tân thủ tặng ngay VIP 15, Lễ Bao mở ra Nhận Tướng Đỏ Cao Cấp, rất nhiều chiến công

  Hồn Tam Quốc Tỷ lệ nạp Nạp 16.000 Nhận ngay VIP 16( Mở ra nhận Bảo Thạch Lv9 Tinh Anh mỗi loại 20 cái, Thần Tiên Tả Từ, Thần Tiên Vu Cát, Rương Loạn Ma Vương x5!), 50.000 nhận ngay VIP 17(Mở ra nhận Mở ra nhận:Nam Hoa, Thần Toán Gia Cát Lượng, Rương Bộ Ma Vương x5, Lính cấp 3 mỗi loại 100.000 ). 100.000 Nhận ngay VIP 18(Mở ra nhận Mở ra nhận được, Thiên Cơ Chu Du, Rương Bộ Chí Tôn x5 ) , thả ga mà chiến

      Chơi tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome

  Cấp độ VIP trong Tam Quốc Tu Tiên:

  VIP 0->15 : Tặng miễn phí, khi tạo tài khoản mới có 40 Zucoin -> Đổi vào game

  VIP 15->16 : Cần nạp thêm 20.000 VNĐ ( Chưa khuyến mại) VIP 16->17 : Cần nạp thêm 30.000 VNĐ ( Chưa khuyến mại) VIP 17->18 : Cần nạp thêm 50.000 VNĐ ( Chưa khuyến mại) VIP 18->19 : Cần nạp thêm 120.000 VNĐ ( Chưa khuyến mại) VIP 19->20 : Cần nạp thêm 240.000 VNĐ ( Chưa khuyến mại) VIP 20->21 : Cần nạp thêm 400.000 VNĐ ( Chưa khuyến mại) VIP 21->22 : Cần nạp thêm 400.000 VNĐ ( Chưa khuyến mại)
  Game chiến thuật hấp dẫn phương thức chơi mới, máy chủ bền vững

  Hoạt động Tag bạn bè nhận KNB OPEN
  Link : http://facebook.com/zuzugame
  Yêu cầu : Like Fanpage + Tag 15 bạn bè + Chia sẻ bài viết nhận ngay 10.000.000 KNB cho máy chủ mới!

  Đổi tên nhân vật tự động

  Có thể đổi tên tiếng việt với độ dài cao

  Chỉ có duy nhất tại Zuzugame

  Giới thiệu cấp VIP

  VIP 13 : Yêu cầu 2.000.000 KNB ( Nhận miễn phí)

  VIP 14 : Yêu cầu 5.000.000 KNB - ( Nhận Miễn Phí)Tặng ngay Quà VIP14, Mở ra được : Thiên Cơ Thạch Lv8- Hậu Trọng*20, Thiên Cơ Thạch Lv8-Kim Cương*20, Hổ Uy Thạch Lv8-Trấn Hải*20, Phá Trận Thạch Lv8-Bát Hoang*20, Càn Khôn Thạch-Phá Quân*20, Càn khôn Thạch Lv8-Thất Sát*20, Càn Khôn Thạch Lv8- Tử Vi*20, Thiên Cơ Thạch Lv8-Tinh*20, Hổ Uy Thạch Lv8-Tinh*20, Phá Trân Thạch Lv8-Tinh*20, Càn Khôn Thạch Lv8-Tinh*20, Bộ La Sát*3.

  VIP 15 : Yêu cầu 10.000.000 KNB - ( Nhận Miễn Phí)Tặng ngay Quà VIP 15, Mở ra nhận được Bảo Thạch Lv9 mỗi loại 20 cái và Quách Gia, Quan Vũ, Rương Loạn Ma Vương x2, Lính Cấp 2x100000

  VIP 16 : Yêu cầu Nạp 20.000 VNĐ ( Chưa KM) - Tặng ngay Quà VIP 16, Mở ra nhận Bảo Thạch Lv9 Tinh Anh mỗi loại 20 cái, Thần Tiên Tả Từ, Thần Tiên Vu Cát, Rương Loạn Ma Vương x5!

  VIP 17 : Yêu cầu Nạp 50.000 VNĐ ( Chưa KM) - Tặng ngay Quà VIP 17, Mở ra nhận Mở ra nhận:Nam Hoa, Thần Toán Gia Cát Lượng, Rương Bộ Ma Vương x5, Lính cấp 3 mỗi loại 100.000

  VIP 18 : Yêu cầu Nạp 100.000 VNĐ ( Chưa KM) - Tặng ngay Quà VIP18, Mở ra nhận Mở ra nhận được Thiên Cơ Chu Du, Rương Bộ Ma Vương x5 , Địa Ngục Mã x1

  VIP 19 : Yêu cầu Nạp 220.000 VNĐ ( Chưa KM) - Tặng ngay Quà VIP19, Mở ra nhận Mở ra nhận được Tư Mã Ý, Rương Bộ Ma Vương x5 , Địa Ngục Mã x1

  VIP 20: Yêu cầu Nạp 440.000 VNĐ ( Chưa KM) - Tặng ngay Quà VIP20, Mở ra nhận Mở ra nhận được Chiến Thần♥Triệu Vân, Rương Chí Tôn x10, Chí Tôn Chiến Mã x2 , Lính Cấp 4x1000000

  VIP 21: Yêu cầu Nạp 440.000 VNĐ ( Chưa KM) - Tặng ngay Quà VIP20, Mở ra nhận Mở ra nhận được Thiên Tiên♥Khương Duy, Thiên Tiên Lữ Bố, Rương Chí Tôn x20, Chí Tôn Chiến Mã x2 , Bảo Thạch VIP x30

  VIP 22: Yêu cầu Nạp 440.000 VNĐ ( Chưa KM) - Tặng ngay Quà VIP20, Mở ra nhận Mở ra nhận được Chiến Kim Tiên♥Lưu Bị, Rương Chí Tôn x40, Chí Tôn Chiến Mã x2 ,Bảo Thạch VIP x50

  Quà hằng ngày của VIP

  VIP cấp 14: Mỗi ngày nhận : Đồng 1.000.000, Chiến công 250.000, KNB 250.000, Quyển EXP Siêu Cấp 15 Quyển

  VIP cấp 15: Mỗi ngày nhận : Đồng 2.000.000, Chiến công 500.000, KNB 500.000, Quyển EXP Siêu Cấp 20 Quyển

  VIP cấp 16: Mỗi ngày nhận : Đồng 5.000.000, Chiến công 1.5000.000, KNB 1.500.000, Quyển EXP Siêu Cấp 25 Quyển

  VIP cấp 17: Mỗi ngày nhận : Đồng 10.000.000, Chiến công 5.000.000, KNB 2.500.000, Quyển EXP Siêu Cấp 50 Quyển

  VIP cấp 18: Mỗi ngày nhận : Đồng 20.000.000, Chiến công 10.000.000, KNB 5.000.000, Quyển EXP Siêu Cấp 100 Quyển

  VIP cấp 19: Mỗi ngày nhận : Đồng 20.000.000, Chiến công 10.000.000, KNB 5.000.000, Quyển EXP Siêu Cấp 100 Quyển

  VIP cấp 20: Mỗi ngày nhận : Đồng 40.000.000, Chiến công 40.000.000, KNB 10.000.000, Quyển EXP Siêu Cấp 200 Quyển
  "

  Ban Quản Trị Zuzu Game

  Thông báo